Nesoustředíš se?

Na co se soustředíme, je to, co s největší pravděpodobností nastane

Soustředění je proces sjednocování roztříštěných sil do jediného silného proudu. James Allen (britský spisovatel)

Když jsme bývali dětmi, náš život byl mnohem jednodušší. Hráli jsme si s legem, s autodráhou nebo jsme si malovali a byli jsme ponořeni do činnosti tak hluboko, že jsme nevnímali, co se děje kolem.

Dnes se tato dovednost popisuje jako flow, uvolněné soustředění a nebo jednoduše ponoření do činnosti. Dnešní uspěchaná - rozptylující doba nám často neumožňuje tento stav zažívat, a tak nám trvá mnohem delší dobu, než se do něčeho skutečně ponoříme.

Soustředění se dá naučit. Je potřeba vnitřní disciplína a chuť něco změnit.

Kdysi…

Jeskyně. Žena udržuje oheň. Děti si malují a smějí se. Já se připravuji na lov.

Musím ulovit velké zvíře, aby měla rodina co jíst. Brousím si kopí. Vybíhám z jeskyně. Běžím. Pozoruji stromy, slyším vítr, cítím chlad. Stmívá se… Zbystřím, LOVÍM, vrhám kopí a mám HO! Velké zvíře leží na zemi. Jsem šťastný! Skáču, tančím, usmívám se!

Dnes…

Sedám do auta. Kafe s sebou. Dopravní zácpa. Nervy na pochodu, nestíhám.

Chtěl bych běžet - nejde to! Zvoní telefon - co zase chtějí? Sedím v kanceláři - LOVÍM Kafe - sendvič - kafe… Jedu domů. Chci se rozběhnout, nevím, kde mi hlava stojí, špatně se mi dýchá, potí se mi ruce… špatný úder, netrefená rána, nesoustředím se, nevyhrál jsem!

Většina z toho, co říkáme a děláme, není důležitá. Pokud to dokážete vypustit, budete mít víc času a větší klid. Ptejte se v každém okamžiku sebe sama: Je to důležité? Marcus Aurelius

Nesoustředění nebo rozptylování a přeskakování k jiným podnětům nebo činnostem je dennodenní chleba naší doby. Zamyslete se nad tím, kolikrát se Vám stalo, že čtete knihu a v polovině stránky se musíte vrátit o pár řádků zpět, protože jste se ztratili v textu. Hlavou Vám běhaly myšlenky, co jste měli udělat, komu jste potřebovali odpovědět na e-mail, kam půjdete s manželkou na večeři,..

Pozornost a soustředění jsou důležité ve všech oblastech života. Pokud nám tyto dovednosti chybí, zahlcujeme se zbytečnostmi a jsme nerozhodní, oslabuje se naše paměť a děláme spoustu chyb, od malých po ty s těžkými následky.

Sport

MYSL a TĚLO REAGUJÍ ODLIŠNĚ BĚHEM ŠPATNÉHO VÝKONU A ÚSPĚŠNÉHO VÝKONU. Víte ale jak? Poznáte tuto skutečnost?

Například:

NAŠE MYSL utváří výsledek téměř všech našich fyzických aktivit a sportovního chování. Vaše mysl říká Vašemu tělu, jaké pohyby má dělat, abyste správně provedli určitou dovednost, a Vaše tělo říká Vaší mysli, co zažívá během provádění této dovednosti.

Moje metody práce

Pojďme se podívat, jak funguje Váš mozek a jak lze změnit nastavení mysli,
když víte, jakou odezvu Vám Vaše tělo dává.

LPAD

Jeden z prvních ucelených nástrojů dynamické diagnostiky. Profesor R. Feuerstein vytvořil soubor testů, jejichž hlavním cílem je zjistit, jaký je potenciál rozvoje jedince, má-li příležitost k adekvátnímu zprostředkování a sleduje, za jakých okolností lze schopnosti jedince rozvíjet.

chci vědět více

QEEG Mozkové mapování

Diagnostická metoda, díky níž je možné “nahlédnout” na práci mozku a jeho dysfunkce z hlediska kvantity (na rozdíl od klasického EEG). Na povrch hlavy je umístěno několik senzorů, které zaznamenávají elektrickou aktivitu mozku pro následnou analýzu.

chci vědět více

BIOFEEDBACK

Metoda využívající vizualizaci a trénink fyziologické aktivity vyplývající z rozhraní mysli a těla. Používáním těchto signálů se lidé mohou naučit uvědomovat si obvykle nevědomé procesy. Trénovaný získává okamžitou informaci o tom, jak mozek a tělo při tréninku pracuje.

chci vědět více

Kontaktujte mě

Mgr. et Mgr. Alice Pospíšilová All-consulting s.r.o.

Jitřní 2283, 252 28 Černošice
IČO: 271 18 428

+420 603 838 333 alice.pospisilova@bystrymozek.cz