Bojuješ se stresem?

Už se z toho stalo klišé. Ale poučili jsme se?

Už se z toho stalo klišé. Slyšíme to stále! Ale poučili jsme se? Zvládáme stres? Co to znamená "Být ve stresu”?

Stres můžeme definovat jako dlouhotrvající přetížení organismu člověka, projevující se nemožností dosáhnout odpočinku běžnými i odbornými technikami. Zejména nastupuje dlouhodobá nespavost či poruchy spánku, nesoustředěnost, poruchy paměti,… Z dlouhodobého hlediska může stres způsobovat nemalé zdravotní problémy.

Roku 1920 popisuje Walter Cannon (fyziolog z Harvardovy univerzity), co se děje v těle při stresové reakci: “aktivita sympatiku zvýší hladinu adrenalinu, následuje zvýšení krevního tlaku, zrychlení srdeční akce,… utlumení zažívání, …” Později se ukázalo, že odpověď organismu na zátěž zahrnuje i činnost mozku (činnost osy hypothalamus - hypofýza).

Stres poškozuje pracovní paměť, která zpracovává veškeré smyslové vjemy vstupující do mozku. “Ukládá na krátkou dobu informace, které potřebujeme k nejběžnějšímu každodennímu životu minutu od minuty, domy v ulici, kterou právě procházíme, útržky řeči, které zaslechneme, obrázky, které spatříme, myšlenky a souvislosti, které si právě vybavíme a snažíme uspořádat do nějakého celku”.

převzato z knihy Mozek a jeho duše, František Koukolík

Koho “postihuje” stres?

Jak s tím můžeme pracovat?

Nejjednodušším řešením je se nestresovat! To je ale těžké, zvláště, když chceme všichni všechno stihnout hned. Neodpočíváme, neplánujeme,…

Naučme se vědomě vnímat to, co děláme. Například všímavá chůze nebo všímavá konzumace jídla jsou maličkosti, ale velmi významné.

Moje metody práce

Pojďme se podívat, jak funguje Váš mozek a jak lze změnit nastavení mysli,
když víte, jakou odezvu Vám Vaše tělo dává.

LPAD

Jeden z prvních ucelených nástrojů dynamické diagnostiky. Profesor R. Feuerstein vytvořil soubor testů, jejichž hlavním cílem je zjistit, jaký je potenciál rozvoje jedince, má-li příležitost k adekvátnímu zprostředkování a sleduje, za jakých okolností lze schopnosti jedince rozvíjet.

chci vědět více

QEEG Mozkové mapování

Diagnostická metoda, díky níž je možné “nahlédnout” na práci mozku a jeho dysfunkce z hlediska kvantity (na rozdíl od klasického EEG). Na povrch hlavy je umístěno několik senzorů, které zaznamenávají elektrickou aktivitu mozku pro následnou analýzu.

chci vědět více

BIOFEEDBACK

Metoda využívající vizualizaci a trénink fyziologické aktivity vyplývající z rozhraní mysli a těla. Používáním těchto signálů se lidé mohou naučit uvědomovat si obvykle nevědomé procesy. Trénovaný získává okamžitou informaci o tom, jak mozek a tělo při tréninku pracuje.

chci vědět více

Kontaktujte mě

Mgr. et Mgr. Alice Pospíšilová All-consulting s.r.o.

Jitřní 2283, 252 28 Černošice
IČO: 271 18 428

+420 603 838 333 alice.pospisilova@bystrymozek.cz