Learning Propensity Assessment Device

LPAD

Nástroj pro hodnocení přístupu k učení – odhalování nevyužitého potenciálu

Feuersteinovo LPAD je dynamické kognitivní hodnocení používané k určení toho, jak jedinec myslí a učí se. LPAD, skládající se ze 14 různých úloh, používá model: testovat – zprostředkovat – opakovat test, který zahrnuje učení v průběhu zkoušky, aby bylo možné dešifrovat kognitivní funkce vyšetřovaného.

Učení je nejdůležitější součástí postupu, protože růst vyšetřovaného je neustále měřen v porovnání s jeho vlastním předchozím výkonem.

Jak testování probíhá

Testování LPAD lze provádět buď individuálně nebo ve skupině. Skupinový LPAD se primárně používá, když se pokoušíte porozumět kognitivnímu složení skupiny (jako je třída studentů), nebo když se snažíte identifikovat nejkvalifikovanější jednotlivce (jako při přijímání na univerzitu nebo na pracovišti).

Při provádění skupinové zkoušky LPAD jsou jednotlivci hodnoceni nejen podle jejich vlastního růstu, ale také podle jejich prokázaného potenciálu.

Během administrace LPAD zkoušející – nazývaný hodnotitel – předkládá klientovi různé úkoly, které musí řešit samostatně. Zkoušející sleduje jeho postup, všímá si potíží a chyb. Dále hodnotitel zprostředkovává klientovi, klade otázky a učí různé způsoby řešení problému.

Mediace může trvat jen pět minut nebo hodinu, v závislosti na stupni obtíží klienta s materiálem. Klient je poté znovu testován, zatímco hodnotitel pozoruje, jaké metody student používá a kolik učení bylo zachováno u nových a náročnějších úkolů. Hodnotící osoba tak má jasnou představu o tom, jak zkoušený přemýšlí a jak se učí, a o nejúčinnějším způsobu, jak jej učit, aby využil svého skrytého učebního potenciálu.

LPAD se tedy liší od statických hodnocení, jako jsou testy IQ, v tom, že LPAD se snaží porozumět procesu učení jednotlivce, spíše než měřit jeho současné znalosti se znalostmi jeho vrstevníků.

Cíle testování LPAD

Pro koho je LPAD určen?

Moje metody práce

Pojďme se podívat, jak funguje Váš mozek a jak lze změnit nastavení mysli,
když víte, jakou odezvu Vám Vaše tělo dává.

QEEG Mozkové mapování

Diagnostická metoda, díky níž je možné “nahlédnout” na práci mozku a jeho dysfunkce z hlediska kvantity (na rozdíl od klasického EEG). Na povrch hlavy je umístěno několik senzorů, které zaznamenávají elektrickou aktivitu mozku pro následnou analýzu.

chci vědět více

BIOFEEDBACK

Metoda využívající vizualizaci a trénink fyziologické aktivity vyplývající z rozhraní mysli a těla. Používáním těchto signálů se lidé mohou naučit uvědomovat si obvykle nevědomé procesy. Trénovaný získává okamžitou informaci o tom, jak mozek a tělo při tréninku pracuje.

chci vědět více

Kontaktujte mě

Mgr. et Mgr. Alice Pospíšilová All-consulting s.r.o.

Jitřní 2283, 252 28 Černošice
IČO: 271 18 428

+420 603 838 333 alice.pospisilova@bystrymozek.cz