Používám metodu

Biofeedback

Neurofeedback (EEG Biofeedback) - aerobik pro mozek

Neurofeedback (EEG Biofeedback) - aerobik pro mozek nebo trénink mentální kondice či kognitivní vylepšení.

Během relace neurofeedbacku je poskytována audiovizuální zpětná vazba v reálném čase. Klient je za úspěch odměněn skórem, přehráváním hudby, ukázkou obrázku nebo videohrou.

Neurofeedback lze použít ke zlepšení pozornosti, soustředění a výkonu.

Výzkum ukazuje, že neurofeedback samotný a v kombinaci s jinými behaviorálními terapiemi, je účinný při léčbě několika problémů souvisejících s rozpětím pozornosti a poruch spánku.

Smyslem biofeedbacku je dosažení optimálního zdraví napříč fyzickými, mentálními a emocionálními stavy.

NAŠE MYSL utváří výsledek téměř všech našich fyzických aktivit a sportovního chování. Vaše mysl říká Vašemu tělu, jaké pohyby má dělat, abyste správně provedli určitou dovednost, a Vaše tělo říká Vaší mysli, co zažívá během provádění této dovednosti.

Víte ale jak? Poznáte tuto skutečnost?

Co je Neurofeedback (Biofeedback) terapie?

Během terapie neurofeedback se Vám nic neděje - Váš mozek není stimulován, nejsou podávány léky atd. - trénink neurofeedbacku vyžaduje pouze nasazení senzoru na hlavu, a ten pak zaznamenává a zobrazuje fungování mozku na obrazovce počítače.

Stejně jako teploměr, který Vám nezpůsobuje horečku, ale zaznamenává pouze Vaši teplotu, neurofeedback jednoduše zaznamenává, jak Váš mozek pracuje (optimálně nebo nesprávně) a zobrazuje tuto funkci. Tímto způsobem Vám trénink neurofeedbacku umožní posílit optimální fungování mozku a přeškolit mozek tak, aby pracoval v optimální úrovni.

Techniky neurofeedbacku lze považovat za fyzikální terapii mozku; je to proces generovaný vlastními silami, který vede k dlouhodobému zlepšování, protože celý proces máte pod úplnou kontrolou.

Protože vylepšení vyplývající z léčby neurofeedbackem jsou postavena na samostatně generované, naučené odpovědi, zapojí se do nervového systému a pravděpodobně budou trvat jako dlouhodobé výsledky, na rozdíl od dočasných účinků vyplývajících z léčby založené na drogách.

Jak Neurofeedback funguje?

Váš mozek váží asi 1,5 kg, přesto využívá téměř 50 % veškeré krevní glukózy v těle. Využívá veškerou tuto glukózu k vytváření elektrochemické energie nebo jednoduše elektřiny, aby Váš mozek mohl vykonávat všechny své funkce, včetně učení a emoční regulace.

Tato elektrická aktivita může být zaznamenána ve formě mozkových vln umístěním pasivních neinvazivních elektrod (senzorů) na hlavu. Mozkové vlny se vyskytují při různých frekvencích, od pomalých mozkových vln, Delta a Theta po rychlé mozkové vlny, Beta, měřeno v cyklech za sekundu.

Pomalé mozkové vlny (Delta) ukazují, že mozek je zklidněný nebo funguje při snížené kapacitě. K tomu dochází během spánku a snění.

Když Váš mozek produkuje převážně rychlé mozkové vlny (Beta), je více probuzen; jste ostražití, soustředění a sítě neuronů v mozku se zabývají plně zpracováním informací.

Rychlejší mozkové vlny (Beta) musejí být dominantní pro kontrolu pozornosti, chování, emocí a učení. Pokud produkujete příliš mnoho pomalých mozkových vln (Delta nebo Theta) nebo příliš málo rychlých mozkových vln (Beta), bude Váš mozek pracovat se sníženou kapacitou.

Trénink Neurofeedbacku je jednoduše mozkový biofeedback. S tréninkem neurofeedbacku se můžete naučit zlepšovat a posilovat vzorce mozkových vln k dominantnějším rychlejším mozkovým vlnám nezbytným pro zaměření pozornosti, organizaci, sledování a základní funkce učení.

Dlouhodobé výsledky

Když se naučíte zlepšovat svůj výkon, budete lépe ovládat fungování mozku, téměř jako učení „pocitu rovnováhy“ na kole.

Ačkoli nesoulad může být biologické nebo neurologické povahy, můžete svůj mozek přeškolit k normálnímu nebo zlepšenému fungování, snížit nebo úplně vyřešit negativní příznaky.

Na rozdíl od dočasného ošetření může neurofeedback vést k dlouhodobému zlepšení. To, co se naučíte během terapií, budete moci praktikovat a integrovat do každodenních životních situací, dokud se nestane Vaším přirozeným stavem.

Ve srovnání s léky je neurofeedback neuvěřitelně bezpečnější a může také vést k dlouhodobému zlepšení, protože neurofeedback používá proces učení, který posiluje a rozvíjí synaptická spojení v mozku.

Moje metody práce

Pojďme se podívat, jak funguje Váš mozek a jak lze změnit nastavení mysli,
když víte, jakou odezvu Vám Vaše tělo dává.

LPAD

Jeden z prvních ucelených nástrojů dynamické diagnostiky. Profesor R. Feuerstein vytvořil soubor testů, jejichž hlavním cílem je zjistit, jaký je potenciál rozvoje jedince, má-li příležitost k adekvátnímu zprostředkování a sleduje, za jakých okolností lze schopnosti jedince rozvíjet.

chci vědět více

QEEG Mozkové mapování

Diagnostická metoda, díky níž je možné “nahlédnout” na práci mozku a jeho dysfunkce z hlediska kvantity (na rozdíl od klasického EEG). Na povrch hlavy je umístěno několik senzorů, které zaznamenávají elektrickou aktivitu mozku pro následnou analýzu.

chci vědět více

Kontaktujte mě

Mgr. et Mgr. Alice Pospíšilová All-consulting s.r.o.

Jitřní 2283, 252 28 Černošice
IČO: 271 18 428

+420 603 838 333 alice.pospisilova@bystrymozek.cz